Torta de fruta
58g

Pan dulce con fruta cristalizada